> Úvodná stránka <

> Naša ponuka <

O firme

> Kontakt <


 Niečo o firme 


Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 začali v kefárskej oblasti pracovať živnostníci a väčšie organizácie napr. Centrum v Trnave. Venovali sa viacmenej komerčnej činnosti. Materiál bol prírodného pôvodu. Zaťahovanie kief sa robilo ručne, ojedinele strojovo. Stroje sa dovážali z Nemecka.

V povojnovom období vznikli súkromné dielne pre viac pracovníkov. Materiál bol spracovaný zo srsti hovädzieho dobytka, ošípaných a ciroku. Dovážali sa lazina a fíber. Jedna zo spomenutých dielní mala od roku 1960 sídlo v Trnave - Modranke. O tri roky neskôr sa v Miestnych Zdrojoch v Hlohovci zoskupili obdobné dielne (kefárska výroba, keramika, zušľachťovanie skla, ...). Tu našlo pracovnú príležitosť 15 zamestnancov so sídlom na Štefánikovej, neskôr na Pekárskej ulici v Trnave. Po roku 1991 Š.P. Miestne Zdroje z rozhodnutia vtedajšej vlády zanikol.

Z jednotlivých prevádzok postupne vznikali dielne s pôvodným zameraním. V roku 1992 sa datuje vznik firmy Anton Oškera - KEFAKOR. V súčasnej dobe sa oproti minulosti sortiment rozšíril o strojovú výrobu a opravu. V spolupráci s dodávateľmi sa vylepšila výroba základov priemyselných kief. Rozvojom chemického priemyslu sa značne rozšírilo množstvo druhov materiálov na báze PAD, POP, TFL. Prírodné materiály sa naďalej dovážajú zo zahraničia.